Products & Solutions
Why DriveWorks
How to Buy
Resources
About
Log InTry Demos

Webinar: How to Automate Designs with DriveWorks

Join DriveWorks Value-Added Reseller, Tekyaz for a webinar on How to Automate Designs with DriveWorks.

DriveWorks ile Tasar脹m Otomasyonu Nas脹l Yap脹l脹r?

Birbirini tekrar eden ayn脹 端r端nleri farkl脹 boyut ve opsiyonlarla m脹 端retiyorsunuz? Hep ayn脹 tasar脹mlar脹 yapmaktan s脹k脹ld脹n脹z m脹? Bu sorulara cevab脹n脹z evet ise online ve 端cretsiz olarak ger巽ekleecek webinar脹m脹za davetlisiniz.

Tasar脹m Otomasyonu

  • DriveWorks Yeteneklerine H脹zl脹 bir bak脹

Sat脹 Konfig端rat旦r端

  • 聴nteraktif modelle deiiklikleri 3B n izleme
  • r端nleri Web Sitesinde 3B zelletirme

Entegrasyon

  • PDM ve ERP destei
  • DriveWorks M端teri Projesi ile K脹sa bir Demo

RIDVAN POLAT

SOLIDWORKS Entegre r端nler Otomasyon M端hendisi

Sivas Cumhuriyet niversitesi Otomotiv M端hendislii ve Mekatronik M端hendislii b旦l端mlerinden mezun olduktan sonra 2021 y脹l脹ndan itibaren TEKYAZ Teknolojik Yaz脹l脹mlar irketinde SOLIDWORKS Otomasyon M端hendisi olarak 巽al脹maya balam脹t脹r. SOLIDWORKSe entegre 巽al脹an otomasyon 端r端nlerinin teknik destei ve eitiminin yan脹 s脹ra 3DEXPERIENCE 端r端nlerinin de tan脹t脹m脹 global 巽apta i巽erikler 端retmektedir.